Privacy verklaring

Jouw privacy is voor Sharefox van groot belang en wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Wij zorgen ervoor dat je gegevens veilig zijn bij ons en daar altijd zorgvuldig mee wordt omgaan. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij met je gegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens

Sharefox verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier van onze website (zoals je naam en je e-mailadres).

Gebruik van persoonsgegevens

Sharefox verwerkt deze persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren en/of om je goed van dienst te kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens

Sharefox verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer justitie het vermoeden heeft van een misdrijf) of dit noodzakelijk is om de dienstverlening te kunnen realiseren. Denk hierbij aan het verwerken van betalingen (we gebruiken Stripe als betalingsprovider).

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar wij kunnen er ook mee zien dat je onze website opnieuw bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige delen van onze website werken dan wellicht niet goed meer. Er wordt op onze website geen gebruik gemaakt van marketing-, personalisatie- of advertentiecookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sharefox. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@sharefox.eu.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en Sharefox neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@sharefox.eu.

Contactgegevens

Kerkplein 6A
3155 AM, Maasland
+31 10 76 100 25
support@sharefox.eu